Jazeker! Er bestaan goede en betrouw­bare manie­ren om aan gene­rieke PrEP te komen. Gene­riek wil zeggen: dezelfde pillen maar dan zonder de merk­naam Truvada.

BELANG­RIJK: Er zitten aan zelf­stan­dig PrEP-gebruik aller­lei haken en ogen. Daarom hebben we een pro­to­col voor veilig gebruik van gene­rieke PrEP gemaakt. Daarin vind je infor­ma­tie over wanneer welke tests nodig zijn en waar je verder op moet letten.

Je hebt in Neder­land momen­teel 5 keuzen:

KEUZE 1
KEUZE 2
KEUZE 3
KEUZE 4
KEUZE 5
Last updated 06/09/2017