Gener­ieke PrEP heeft pre­cies dezelfde samen­stelling als het orig­inele medici­jn Tru­va­da. Het is alleen veel goed­kop­er. Je kunt sinds begin 2018 gener­ieke PrEP kopen in elke apotheek, voor iets meer dan €50 voor 30 pillen. Uit­er­aard alleen op dok­ter­sre­cept.

BELANGRIJK: Er komt bij zelf­s­tandig PrEP-gebruik meer kijken dan alleen elke dag een pil slikken. Het moet ver­ant­wo­ord gebeuren. Daarom hebben we een pro­to­col voor veilig gebruik van gener­ieke PrEP gemaakt. Daarin vind je infor­matie over wan­neer welke tests nodig zijn en waar je verder op moet let­ten. Ook organ­is­eren we driemaal per maand een PrEP-work­shop in Ams­ter­dam om je te helpen bij het mak­en van goede bij jou passende keuzen m.b.t. je sek­suele gezond­heid.

Voor som­mige mensen is €50 echt nog te veel. Voor hen heeft PrEP­nu het Project PrEP Shop Boys. Via dit project kun­nen mensen gener­ieke PrEP kopen tegen een vari­abele pri­js, afhanke­lijk van de inkomenssi­t­u­atie.

Last updated 24/04/2018