PrEP 1 augustus bij meeste GGD’en toch nog niet beschikbaar

Last updated 31/07/2019

Update 31-7-2019 Vorige maand kondigde min­is­ter Bru­ins aan dat de GGD’en op 1 augus­tus van start zouden kun­nen gaan met het ver­strekken van PrEP. Dit lan­delijke PrEP-pro­­gram­­ma moet 6.500 homo-, bisek­suele man­nen en andere man­nen die seks hebben van PrEP voorzien via de soapoli’s van de GGD’en over­al in Ned­er­land. […]

Nederlandse hiv-behandelaren gaan tijdelijk PrEP voorschrijven

Last updated 07/02/2019

De vorig jaar aangekondigde PrEP-regeling van min­is­ter Bru­ins laat helaas nog even op zich wacht­en, zoals we onlangs al schreven. Natu­urlijk kun je nu al gewoon PrEP voorgeschreven kri­j­gen, bijvoor­beeld via je huis­arts. Toch loopt dat soms niet hele­maal soe­pel, omdat niet alle art­sen genoeg vertrouwd zijn met PrEP. Geza­men­lijk […]

Goedkope PrEP vertraagd tot herfst 2019

Last updated 20/12/2018

Van­daag hoorde PrEP­nu dat het nationale PrEP-pro­­gram­­ma niet eerder dan in het derde kwartaal van 2019 gelanceerd zal wor­den. Onac­cept­abel vin­dt PrEP­nu. Twee mensen per dag kri­j­gen in Ned­er­land te horen dat ze hiv hebben. Dat is twee mensen per dag te veel. Het lijkt de min­is­ter weinig te sche­len. […]