The fam­i­ly doc­tors on this list find it impor­tant that you can get good PrEP care. If you live in their region, you can always make an appoint­ment. No fam­i­ly doc­tor in your region? Try the fam­i­ly doc­tors that accept ‘pas­san­ten’*.

*Gen­er­al prac­tices in the Nether­lands usu­al­ly accept only clients who are liv­ing in their own ser­vice regions; doc­tors who accept ‘pas­san­ten’ may also accept clients from else­where. You should always call the gen­er­al prac­tice first to make an appoint­ment and ask about the fees.

FRIESLAND

- SERVICE REGION Leeuwarden:
Huis­art­sen­prak­tijk Kolthoff
J.H. Knoop­straat 6B
8933 GS Leeuwar­den

praktijkkolthoff.nl
Ser­vice region- Leeuwar­den
Accepts ‘pas­san­ten’? NEE

GELDERLAND

- SERVICE REGION Ede:
Huis­art­sprak­tijk Michon
Eiken­laan 13
6711 MA Ede

huisartspraktijkmichon.nl
Ser­vice region — Ede
Accepts ‘pas­san­ten’? YES
- SERVICE REGION Hattem:
Yuan Lin — Huis­art­sen­prak­tijk ‘t Veen
Hoop­jesweg 3
8051 DB Hat­tem

tveen.nl
Ser­vice region — Hat­tem
Accepts ‘pas­san­ten’? NO
- SERVICE REGION Leuth:
Frank Leurs — Huis­art­sen­groep Mil­ber­gen
Kerk­plein 6
6578 AN Leuth

milbergen.nl
Ser­vice region — Leuth
Accepts ‘pas­san­ten’? NO
- SERVICE REGION Nijmegen:
Patrick Dielis­sen — HAP de Jonge Dielis­sen ten Broek
St. Agneten­weg 75A
6454 AT Nijmegen

huisartsenpraktijkjdb.uwartsonline.nl
Ser­vice region — Nijmegen
Accepts ‘pas­san­ten’? YES

LIMBURG

- SERVICE REGION Venray:
Niels Rossen — Huis­art­sen MC Wieën­hof
De Wieen­hof 1
5802 EZ Ven­ray

huisartsenmcwieenhof.nl
Ser­vice region — Ven­ray
Accepts ‘pas­san­ten’? NO

NOORD-HOLLAND

- SERVICE REGION Amsterdam 101x:
Huis­art­sen­prak­tijk A.M. Hei­j­nen
Koes­traat 5-A
1012 BW Ams­ter­dam

huisartsheijnen.nl
Ser­vice region — Ams­ter­dam 1011/1012
Accepts ‘pas­san­ten’? YES
‘Pas­san­ten’ from out­side the ser­vice region are also accept­ed.
Huis­art­sen Oude Turf­markt
Oude Turf­markt 151
1012 CG Ams­ter­dam

oudeturfmarkt.nl
Ser­vice region — Ams­ter­dam 1012
Accepts ‘pas­san­ten’? YES
Ritz — HAP Ritz
Sin­gel 261
1012 WG Ams­ter­dam

huisartsritz.nl
Ser­vice region — Ams­ter­dam 1012
Accepts ‘pas­san­ten’? NO
Prak­tijk de Weter­ing
Derde Weter­ingdwarsstraat 6
1017 TC Ams­ter­dam

de-wetering.nl
Ser­vice region — Ams­ter­dam 1017
Accepts ‘pas­san­ten’? NO
Medisch Cen­trum Czaar Peter
Czaar Peter­straat 8
1018 PR Ams­ter­dam
medischcentrumczaarpeter.nl
Ser­vice region — Ams­ter­dam 1018/1019
Accepteert pas­san­ten: NO
Aart Mede­ma — HAP Javaei­land
Azart­plein 45–47
1019 PA Ams­ter­dam

javaeiland.praktijkinfo.nl
Ser­vice region — Ams­ter­dam 1019
Accepts ‘pas­san­ten’? NO
- SERVICE REGION Amsterdam 103x:
Pieter Jan van Empel — Gezond­hei­d­s­cen­trum Buik­sloter­ham
Dis­tel­weg 99
1031 HD Ams­ter­dam

gzc-bsh.nl
Ser­vice region — Ams­ter­dam 1031
Accepts ‘pas­san­ten’? YES
Heleen Boas-Neder­hof — Aster­weg Medisch Cen­trum Noord
Aster­weg 6
1031 HN Ams­ter­dam

asterwegmc.nl
Ser­vice region — Ams­ter­dam 1031
Accepts ‘pas­san­ten’? unknown
Jasper Molken­boer — Prak­tijk Molken­boer
Klink­er­weg 71
1033 PK Ams­ter­dam

praktijkmolkenboer.nl/
Ser­vice region — Ams­ter­dam 1033–1036
Accepts ‘pas­san­ten’? NO
- SERVICE REGION Amsterdam 105x/106x:
Rob Her­manussen — HAP Bos en Lom­mer
Bos en Lom­mer­plein 73b
1055 AD Ams­ter­dam

hpbl.nl
Ser­vice region — Ams­ter­dam 1055–1056 / 1061 / 1063–1064
Accepts ‘pas­san­ten’? NO
Sha­di Gilani — Gilani & Sloot­er Huis­art­sen
Burg. De Vlugt­laan 115
1063 BJ Ams­ter­dam

gilani-slooter.nl
Ser­vice region — Ams­ter­dam 1063
Accepts ‘pas­san­ten’? unknown
doccs Huis­art­sen Sloter­vaart
Louwesweg 6
1066 EC Ams­ter­dam

doccs.nl
Sevice region — Ams­ter­dam 1057–1062 / 1064–1066 / 1068–1069 / 1075
Accepts ‘pas­san­ten’? NO
- SERVICE REGION Amsterdam 107x:
Wim Ver­meulen — Huis­arts W.B. Ver­meulen
Ger­ard Ter­borgstraat 46
1071 TP Ams­ter­dam

Ser­vice region — Ams­ter­dam 1071
Accepts ‘pas­san­ten’? YES
Jose Kruis­sel­brink — HAP Amsteldijk
Amsteldijk 154
1079 LG Ams­ter­dam

hapamsteldijk.nl
Ser­vice region — Ams­ter­dam 1072 / 1073 / 1074 / 1078 / 1079 / 1091 / 1096 / 1097
Accepts ‘pas­san­ten’? NO
Leon Ver­est — HAP Riv­ieren­bu­urt
Waal­straat 58
1078 BX Ams­ter­dam

huisartsrivierenbuurt.nl
Ser­vice region — Ams­ter­dam 1073 / 1074 / 1077 / 1078
Accepts ‘pas­san­ten’? YES
Stel­la Zon­n­eveld — HAP Houben en Zon­n­eveld
Schelde­straat 27
1078 GE Ams­ter­dam

huisartsenscheldestraat.praktijkinfo.nl
Ser­vice region — Ams­ter­dam 1078
Accepts ‘pas­san­ten’? NO
- SERVICE REGION Amsterdam 109x:
Chris­t­ian Wicke — Huis­art­sen Vro­lik­straat
Vro­lik­straat 191E
1091 TW Ams­ter­dam

huisartsenvrolikstraat.nl
Ser­vice region — Ams­ter­dam 1091
Accepts ‘pas­san­ten’? YES
HAP Ams­ter­dam Oost
Vro­lik­straat 191E
1091TW Ams­ter­dam

huisartsenamsterdamoost.nl
Ser­vice region — Inschri­jvin­gen momenteel ges­loten
Accepts ‘pas­san­ten’? NO
Jose Kruis­sel­brink — HAP Amsteldijk
Amsteldijk 154
1079 LG Ams­ter­dam

hapamsteldijk.nl
Ser­vice region — Ams­ter­dam 1072 / 1073 / 1074 / 1078 / 1079 / 1091 / 1096 / 1097
Accepts ‘pas­san­ten’? NO
Pieter Jan van Empel & Nina van der Veen — HAP Amstelk­warti­er
Amstelbest­straat 58
1096 GD Ams­ter­dam

gzc-amstelkwartier.nl/
Ser­vice region — Ams­ter­dam 109x
Accepts ‘pas­san­ten’? YES
Mar­gri­et Swart
Pas­cal­straat 10hs
1098 PB Ams­ter­dam

huisartsenpraktijkswart.nl
Ser­vice region — Ams­ter­dam 109x
Accepts ‘pas­san­ten’? NO
- SERVICE REGION Amsterdam Zuidoost:
Addy van der Woude — Huis­art­sen ganzen­hoef
Bijlmer­dreef 1071
1103 TT Ams­ter­dam

huisartsenganzenhoef.nl
Ser­vice region — Ams­ter­dam Zuidoost
Accepts ‘pas­san­ten’? NO
Marie Hoger­vorst — Gezond­hei­d­s­cen­trum Reigers­bos
Schon­er­wo­erd­straat 7
1107 GA Ams­ter­dam
gezondheidscentrumreigersbos.praktijkinfo.nl
Ser­vice region — Ams­ter­dam 1106 / 1107
Accepts ‘pas­san­ten’? NO
doccs Huis­art­sen Ams­tel III
Pos­bankpad 2
1105 AV Ams­ter­dam

doccs.nl
Ser­vice region — Ams­ter­dam 1101–1107
Accepts ‘pas­san­ten’? NO
- SERVICE REGION Haarlem
Huis­art­sen­prak­tijk Te Slaa
Korte Spaarne 31
2011 AJ Haar­lem

dokterteslaa.nl
Ser­vice region — Haar­lem
Accepts ‘pas­san­ten’? NO

- SERVICE REGION Kortenhoef / Graveland / Ankeveen:
W.M.D. Blokhuis — Huis­art­sen Hoflaan
Hoflaan 1
1241 XL Kor­ten­hoef

huisartsenhoflaan.nl
Ser­vice region — Kor­ten­hoef / Grav­e­land / Ankeveen
Accepts ‘pas­san­ten’? NO

UTRECHT

- SERVICE REGION Nieuwegein:
Michiel de Vos — Huis­art­sen Zorg­plein Zuid
Rate­laar 38b
3434 EW Nieuwegein

mmdevos.praktijkinfo.nl
Ser­vice region — Nieuwegein-Zuid
Accepts ‘pas­san­ten’? NO
- SERVICE REGION Utrecht:
Peter Leusink — De Sek­suele Zaak
Bilt­straat 190
3572 BR Utrecht
deseksuelezaak.nl
Ser­vice region — Utrecht
Accepts ‘pas­san­ten’? YES
Patrick Verk­erk — Gezond­hei­d­scemtrum Lom­bok
Coen­hof 200
3531 KX Utrecht
gclombok.nl/huisartsen
Ser­vice region — Utrecht 3531–3534
Accepts ‘pas­san­ten’? NO
doccs Huis­art­sen Veil­ing­haven
Groen­mark­t­straat 37
3521 AV Utrecht
doccs.nl
Ser­vice region- Utrecht 3511–3513 / 3521–3523 / 3525–3527 / 3531–3533 / 3551 / 3582
Accepts ‘pas­san­ten’? NO
- SERVICE REGION Zeist / Utrecht:
Erik Koel­ma — HAP van den Berg & Koel­ma
Kroost­weg 43
3704 EB Zeist

bergenkoelma.uwartsonline.nl
Ser­vice region — Zeist / Utrecht
Accepts ‘pas­san­ten’? YES

ZUID-HOLLAND

- SERVICE REGION Den Haag:
Nicole Stevens — De Doc Huis­art­sen
Boom­sluiter­skade 299
2511 VJ Den Haag

dedoc.nl
Ser­vice region — Den Haag
Accepts ‘pas­san­ten’? YES
Richard Star­mans — Gezond­hei­d­s­cen­trum Vail­lant­plein
Rrui­js­dael­straat 15
2525 AA Den Haag

Ser­vice region — Den Haag
Accepts ‘pas­san­ten’? NO
Bas van Beek — HAP Water­ingse Veld
Laan van Water­ing­seveld 224C
2548 CG Den Haag

huisartsenwateringseveld.nl
Ser­vice region — Den Haag
Accepts ‘pas­san­ten’? unknown
Nico­l­ine Pes-Veen­stra, Jens van der Weert en Hed­wig Vos — V&V Huis­art­sen
Nun­speet­laan 54
2573 HH Den Haag

venvhuisartsen.nl
Ser­vice region — Den Haag
Accepts ‘pas­san­ten’? unknown
- SERVICE REGION Gouda:
Peter Leusink — Prak­tijk de Huis­arts
W. Bar­ents­zlaan 32
2803 XP Gou­da

dehuisarts.info
Ser­vice region — Gou­da
Accepts ‘pas­san­ten’? YES
- SERVICE REGION Rotterdam:
Gezond­hei­d­s­cen­trum Rot­ter­dam Noord
Eras­musstraat 164
3035 LJ Rot­ter­dam

zonboog.nl/gcrotterdamnoord
Ser­vice region — Rot­ter­dam 3032, 3035, 3036
Accepts ‘pas­san­ten’? YES
Huis­art­sen­prak­tijk Bier­stek­er-Gijs­bers
Vis­sers­dijk 221
3011 GW Rot­ter­dam

huisartsbg.nl
Ser­vice region — Rot­ter­dam
Accepts ‘pas­san­ten’? NO