INFORMATIE OVER LANDELIJK PREP PROGRAMMA PER GGD, laat­ste update 1-8-2019
Let op: kijk op de web­sites voor meest recente infor­matie

NOORD HOLLAND

GGD Ams­ter­dam
PrEP-zorg en –ver­strekking beschik­baar vanaf: begin sep­tem­ber 2019 komt een wachtli­jst beschik­baar
Web­site: https://www.ggd.amsterdam.nl/infectieziekten/soa-hiv-sense/prep/

GGD Hol­lands Noor­den
PrEP-zorg en –ver­strekking beschik­baar vanaf: vanaf 12 augus­tus wordt de wachtli­jst opengesteld
Web­site: https://www.ggdhollandsnoorden.nl/nieuws/seks-soa/ggd-gaat-prep-zorg-aanbieden.aspx?PID=185&M=NewsV2&Action=1

GGD Zaanstreek Water­land
PrEP-zorg en –ver­strekking beschik­baar vanaf: onbek­end, zek­er niet per 1 augus­tus
Web­site: https://www.ggdzw.nl/nieuws/prep-hiv-bij-de-ggd/ of https://www.ggdzw.nl/inwoners/seksualiteit-soa/mannen-die-seks-hebben-met-mannen/

GGD Ken­nemer­land
PrEP-zorg en –ver­strekking beschik­baar vanaf: medio sep­tem­ber
Web­site: https://www.ggdkennemerland.nl/prep-bij-de-ggd-kennemerland

FLEVOLAND

GGD Flevoland
PrEP-zorg en –ver­strekking beschik­baar vanaf: onbek­end, infor­matie beschik­baar maar geen start­da­tum
Web­site: https://www.senseflevoland.nl/Nieuws/Paginas/prep_update_juli_2019.aspx

ZUID HOLLAND

GGD Rotterdam/Rijnmond
PrEP-zorg en –ver­strekking beschik­baar vanaf: 1 augus­tus
Web­site: https://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/nieuws/landelijke-prep-regeling/

Dienst Gezond­heid en Jeugd, Dor­drecht
PrEP-zorg en –ver­strekking beschik­baar vanaf: onbek­end, geen infor­matie beschik­baar over lan­delijk pro­gram­ma
Web­site: https://www.dienstgezondheidjeugd.nl/publiek-thema/prep

GGD Hol­lands Mid­den
PrEP-zorg en –ver­strekking beschik­baar vanaf: tussen half okto­ber en eind novem­ber
Web­site: https://ggdhm.nl/images/Communicatie_PrEP_zorg_door_GGD.pdf

GGD Haaglan­den
PrEP-zorg en –ver­strekking beschik­baar vanaf: 1 augus­tus, PrEP-zorg al ges­tart
Web­site: https://www.seksuelegezondheidhaaglanden.nl/prep/prep-consult-in-het-csg/

UTRECHT

GGD Regio Utrecht
PrEP-zorg en –ver­strekking beschik­baar vanaf: medio okto­ber
Web­site: https://www.ggdru.nl/over-de-ggd/nieuws-en-persberichten/nieuwsbericht/artikel/prep-bij-de-ggd-388.html

GRONINGEN

GGD Gronin­gen
PrEP-zorg en –ver­strekking beschik­baar vanaf: 1 sep­tem­ber, je kunt vanaf 19 augus­tus bellen voor een oriën­terend gesprek
Web­site: https://ggd.groningen.nl/seksualiteit/seksueel-gedrag-en-hivaids/ (klik op PrEP voor de tekst)

DRENTHE

GGD Dren­the
PrEP-zorg en –ver­strekking beschik­baar vanaf: 1 sep­tem­ber, je kunt vanaf 19 augus­tus bellen voor een oriën­terend gesprek
Web­site: https://www.ggddrenthe.nl/publiek/seks-en-gezondheid/seksueel-gedrag-en-hivaids/

FRIESLAND

GGD Fries­land
PrEP-zorg en –ver­strekking beschik­baar vanaf: 1 sep­tem­ber, je kunt vanaf 19 augus­tus bellen voor een oriën­terend gesprek
Web­site: https://www.ggdfryslan.nl/over-ggd/nieuws/prep-pilot-voor-een-selecte-groep-bij-ggd-drenthe-fryslân-en-groningen/

GELDERLAND

GGD Noord-en Oost-Gelder­land
PrEP-zorg en –ver­strekking beschik­baar vanaf: onbek­end, ver­wi­jzen nog naar huis­arts
Web­site: https://www.ggdnog.nl/seksualiteit-en-soa/seksualiteit/mannen-met-mannen

GGD Gelder­land-Mid­den
PrEP-zorg en –ver­strekking beschik­baar vanaf: PrEP-zorg reeds ges­tart, onbek­end wan­neer PrEP-pillen beschik­baar komen
Web­site: https://www.vggm.nl/ggd/huisartsen/nieuws/oktober_2018/ggd_verstrekt_prep

GGD Gelder­land-Zuid
PrEP-zorg en –ver­strekking beschik­baar vanaf: 1 augus­tus
Web­site: https://ggdgelderlandzuid.nl/seksuelegezondheid/soa-zorg/prep/

OVERIJSSEL

GGD IJs­sel­land
PrEP-zorg en –ver­strekking beschik­baar vanaf: verwacht in het najaar
Web­site: https://www.ggdijsselland.nl/publiek/seks-en-gezondheid/mannen-seks-met-mannen/

GGD Twente
PrEP-zorg en –ver­strekking beschik­baar vanaf: verwacht in het najaar
Web­site: https://www.ggdtwente.nl/publiek/seksualiteit/pep-en-prep

NOORD BRABANT

GGD West-Bra­bant
PrEP-zorg en –ver­strekking beschik­baar vanaf: onbek­end, geen infor­matie beschik­baar
Web­site: https://www.ggdwestbrabant.nl/nieuws/2019/07/PrEP-bij-de-GGD

GGD Hart van Bra­bant
PrEP-zorg en –ver­strekking beschik­baar vanaf: 1 sep­tem­ber, aan­melden voor wachtli­jst is nu al mogelijk
Web­site: https://www.ggdhvb.nl/soa-sense-en-hiv/

GGD Bra­bant Zuid Oost
PrEP-zorg en –ver­strekking beschik­baar vanaf: 1 sep­tem­ber
Web­site: https://www.ggdbzo.nl/nieuws/Paginas/PrEP-zorg-bij-de-GGD.aspx
ZEELAND

GGD Zee­land
PrEP-zorg en –ver­strekking beschik­baar vanaf: 1 sep­tem­ber
Web­site: https://www.ggdzeeland.nl/seksualiteit-en-soa/soa-zorg/prep-pep/

LIMBURG

GGD Lim­burg Noord
PrEP-zorg en –ver­strekking beschik­baar vanaf:1 sep­tem­ber
Web­site: https://www.ggdlimburgnoord.nl/seksuele-gezondheid/prep (klik op: Komt iedereen voor PrEP in aan­merk­ing?)

GGD Zuid Lim­burg
PrEP-zorg en –ver­strekking beschik­baar vanaf: PrEP-zorg al beschik­baar, vanaf 1 sep­tem­ber ook pillen
Web­site: https://www.ggdzl.nl/burgers/seksuele-gezondheid/prep/