INFORMATIE OVER LANDELIJK PrEP-PRO­GRAM­MA PER GGD, laat­ste update 27-12-2019
Let op: kijk op de web­sites voor meest recente infor­matie

NOORD HOLLAND

GGD Ams­ter­dam
PrEP-zorg en -ver­strekking ges­tart: JA
Web­site: https://www.ggd.amsterdam.nl/infectieziekten/soa-hiv-sense/prep/nationaal-prep-programma/

GGD Hol­lands Noor­den
PrEP-zorg en -ver­strekking ges­tart: JA
Web­site: https://www.ggdhollandsnoorden.nl/nieuws/nieuwsbericht/centrum-seksuele-gezondheid-biedt-prep-zorg-aan

GGD Zaanstreek Water­land
PrEP-zorg en -ver­strekking ges­tart: NEE; start­da­tum nog niet bek­end
Web­site: https://www.ggdzw.nl/nieuws/prep-hiv-bij-de-ggd/ of https://www.ggdzw.nl/inwoners/seksualiteit-soa/mannen-die-seks-hebben-met-mannen/

GGD Ken­nemer­land
PrEP-zorg en -ver­strekking ges­tart: JA
Web­site: https://www.ggdkennemerland.nl/prep-bij-de-ggd-kennemerland

GGD Gooi- en Vecht­streek
Lev­ert zelf geen PrEP-zorg. Inwon­ers van deze regio kun­nen terecht bij GGD Flevoland, zie aldaar.
Web­site: https://www.ggdgv.nl/gezond-leven/seksuele-gezondheid/prep/

FLEVOLAND

GGD Flevoland
PrEP-zorg en -ver­strekking ges­tart: JA
Web­site: https://www.ggdflevoland.nl/Nieuws/prep-zorg-bij-ggd-flevoland-van-start

ZUID HOLLAND

GGD Rotterdam/Rijnmond
PrEP-zorg en -ver­strekking ges­tart: JA
Web­site: https://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/nieuws/landelijke-prep-regeling/

Dienst Gezond­heid en Jeugd, Dor­drecht
PrEP-zorg en -ver­strekking ges­tart: NEE; start­da­tum nog niet bek­end
Web­site: https://www.dienstgezondheidjeugd.nl/publiek-thema/prep

GGD Hol­lands Mid­den
PrEP-zorg en -ver­strekking ges­tart: JA
Web­site: https://ggdhm.nl/thema-s/item/seks-en-soa/hiv

GGD Haaglan­den
PrEP-zorg en -ver­strekking ges­tart: JA
Web­site: https://www.seksuelegezondheidhaaglanden.nl/prep/ons-prep-spreekuur/

UTRECHT

GGD Regio Utrecht
PrEP-zorg en -ver­strekking beschik­baar vanaf: JA
Web­site: https://www.ggdru.nl/seks-en-soa/prep-bij-ggd-regio-utrecht.html

GRONINGEN

GGD Gronin­gen
PrEP-zorg en -ver­strekking ges­tart: JA
Web­site: https://ggd.groningen.nl/seksualiteit/seksueel-gedrag-en-hivaids/ (klik op PrEP voor de tekst)

DRENTHE

GGD Dren­the
PrEP-zorg en -ver­strekking ges­tart: JA
Web­site: https://www.ggddrenthe.nl/publiek/seks-en-gezondheid/seksueel-gedrag-en-hivaids/

FRIESLAND

GGD Fries­land
PrEP-zorg en -ver­strekking ges­tart: JA
Web­site: https://www.ggdfryslan.nl/over-ggd/nieuws/prep-pilot-voor-een-selecte-groep-bij-ggd-drenthe-fryslân-en-groningen/

GELDERLAND

GGD Noord-en Oost-Gelder­land
PrEP-zorg en -ver­strekking ges­tart: JA
Web­site: https://www.ggdnog.nl/seksualiteit-en-soa/seksualiteit/mannen-met-mannen

GGD Gelder­land-Mid­den
PrEP-zorg en -ver­strekking ges­tart: JA
Web­site: https://www.vggm.nl/ggd/huisartsen/nieuws/oktober_2018/ggd_verstrekt_prep

GGD Gelder­land-Zuid
PrEP-zorg en -ver­strekking ges­tart: JA
Web­site: https://ggdgelderlandzuid.nl/seksuelegezondheid/soa-zorg/prep/

OVERIJSSEL

GGD IJs­sel­land
PrEP-zorg en -ver­strekking ges­tart: JA
Web­site: https://www.ggdijsselland.nl/publiek/seks-en-gezondheid/mannen-seks-met-mannen/

GGD Twente
PrEP-zorg en -ver­strekking ges­tart: JA
Web­site: https://www.ggdtwente.nl/publiek/seksualiteit/pep-en-prep

NOORD BRABANT

GGD West-Bra­bant
PrEP-zorg en -ver­strekking ges­tart: JA
Web­site: https://www.ggdwestbrabant.nl/nieuws/2019/07/PrEP-bij-de-GGD

GGD Hart van Bra­bant
PrEP-zorg en -ver­strekking ges­tart: JA
Web­site: https://www.ggdhvb.nl/liefde-en-seks/hiv-prep-en-pep/

GGD Bra­bant Zuid Oost
PrEP-zorg en -ver­strekking ges­tart: JA
Web­site: https://www.ggdbzo.nl/nieuws/Paginas/PrEP-zorg-bij-de-GGD.aspx
ZEELAND

GGD Zee­land
PrEP-zorg en -ver­strekking ges­tart: JA
Web­site: https://www.ggdzeeland.nl/seksualiteit-en-soa/soa-zorg/prep-pep/

LIMBURG

GGD Lim­burg Noord
PrEP-zorg en -ver­strekking ges­tart: JA
Web­site: https://www.ggdlimburgnoord.nl/seksuele-gezondheid/prep (klik op: Komt iedereen voor PrEP in aan­merk­ing?)

GGD Zuid Lim­burg
PrEP-zorg en -ver­strekking ges­tart: JA
Web­site: https://www.ggdzl.nl/burgers/seksuele-gezondheid/prep/