INFORMATIE OVER LANDELIJK PrEP-PRO­GRAM­MA PER GGD, laat­ste update 8-9-2021
Let op: kijk op de web­sites voor meest recente infor­matie

NOORD HOLLAND

GGD Ams­ter­dam
PrEP-zorg en -ver­strekking ges­tart: JA
Web­site: https://www.ggd.amsterdam.nl/infectieziekten/soa-hiv-sense/prep/nationaal-prep-programma/

GGD Hol­lands Noor­den
PrEP-zorg en -ver­strekking ges­tart: JA
Web­site: https://www.ggdhollandsnoorden.nl/seks-soa/aanmelden-prep-zorg.aspx

GGD Zaanstreek Water­land
Lev­ert zelf geen PrEP-zorg. Inwon­ers van deze regio kun­nen terecht bij GGD Ams­ter­dam, zie aldaar.
Web­site: https://www.ggdzw.nl/inwoners/seksualiteit-soa/mannen-die-seks-hebben-met-mannen/prep-hiv-zorg/

GGD Ken­nemer­land
PrEP-zorg en -ver­strekking ges­tart: JA
Web­site: https://www.ggdkennemerland.nl/prep-bij-de-ggd-kennemerland

GGD Gooi- en Vecht­streek
Lev­ert zelf geen PrEP-zorg. Inwon­ers van deze regio kun­nen terecht bij GGD Flevoland, zie aldaar.
Web­site: https://www.ggdgv.nl/mijn-gezondheid/seksuele-gezondheid-soa/hiv-prep-pep/

FLEVOLAND

GGD Flevoland
PrEP-zorg en -ver­strekking ges­tart: JA
Web­site: https://www.ggdflevoland.nl/Nieuws/prep-zorg-bij-ggd-flevoland-van-start

ZUID HOLLAND

GGD Rotterdam/Rijnmond
PrEP-zorg en -ver­strekking ges­tart: JA
Web­site: https://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/soa-seksualiteit/prep/

GGD Zuid-Hol­land Zuid
Lev­ert zelf geen PrEP-zorg. Inwon­ers van deze regio kun­nen terecht bij GGD Rot­ter­dam-Rijn­mond, zie aldaar.
Web­site: https://www.ggdzhz.nl/seksualiteit-en-soa/prep

GGD Hol­lands Mid­den
PrEP-zorg en -ver­strekking ges­tart: JA
Web­site: https://www.ggdhm.nl/seksuele-gezondheid/pre-expositie-profylaxe-prep

GGD Haaglan­den
PrEP-zorg en -ver­strekking ges­tart: JA
Web­site: https://www.seksuelegezondheidhaaglanden.nl/prep/ons-prep-spreekuur/

UTRECHT

GGD Regio Utrecht
PrEP-zorg en -ver­strekking beschik­baar vanaf: JA
Web­site: https://www.ggdru.nl/seks-en-soa/prep-bij-ggd-regio-utrecht.html

GRONINGEN

GGD Gronin­gen
PrEP-zorg en -ver­strekking ges­tart: JA
Web­site: https://ggd.groningen.nl/seksualiteit/seksueel-gedrag-en-hivaids/ (klik op PrEP voor de tekst)

DRENTHE

GGD Dren­the
PrEP-zorg en -ver­strekking ges­tart: JA
Web­site:https://www.ggddrenthe.nl/professionals/huisartsen/prep/

FRIESLAND

GGD Fries­land
PrEP-zorg en -ver­strekking ges­tart: JA
Web­site: https://www.ggdfryslan.nl/over-ggd/nieuws/prep-pilot-voor-een-selecte-groep-bij-ggd-drenthe-fryslân-en-groningen/

GELDERLAND

GGD Noord-en Oost-Gelder­land
PrEP-zorg en -ver­strekking ges­tart: JA
Web­site: https://www.ggdnog.nl/seksualiteit-en-soa/seksualiteit/mannen-met-mannen

GGD Gelder­land-Mid­den
PrEP-zorg en -ver­strekking ges­tart: JA
Web­site: https://ggdgm.nl/seksualiteit-soa/hiv-behandeling-direct-na-risico

GGD Gelder­land-Zuid
PrEP-zorg en -ver­strekking ges­tart: JA
Web­site: https://ggdgelderlandzuid.nl/seksuelegezondheid/soa-zorg/prep/

OVERIJSSEL

GGD IJs­sel­land
PrEP-zorg en -ver­strekking ges­tart: JA
Web­site: https://www.ggdijsselland.nl/home/seks-en-gezondheid/mannen-seks-met-mannen/

GGD Twente
PrEP-zorg en -ver­strekking ges­tart: JA
Web­site: https://www.ggdtwente.nl/publiek/seksualiteit/pep-en-prep

NOORD BRABANT

GGD West-Bra­bant
PrEP-zorg en -ver­strekking ges­tart: JA
Web­site: https://www.ggdwestbrabant.nl/nieuws/2019/07/PrEP-bij-de-GGD

GGD Hart van Bra­bant
PrEP-zorg en -ver­strekking ges­tart: JA
Web­site: https://www.ggdhvb.nl/liefde-en-seks/prep/

GGD Bra­bant Zuid Oost
PrEP-zorg en -ver­strekking ges­tart: JA
Web­site: https://www.ggdbzo.nl/seks-en-gezondheid/prep/
ZEELAND

GGD Zee­land
PrEP-zorg en -ver­strekking ges­tart: JA
Web­site: https://www.ggdzeeland.nl/seksualiteit-en-soa/soa-zorg/prep-pep/

LIMBURG

GGD Lim­burg Noord
PrEP-zorg en -ver­strekking ges­tart: JA
Web­site: https://www.ggdlimburgnoord.nl/seksuele-gezondheid/prep (klik op: Komt iedereen voor PrEP in aan­merk­ing?)

GGD Zuid Lim­burg
PrEP-zorg en -ver­strekking ges­tart: JA
Web­site: https://www.ggdzl.nl/burgers/seksuele-gezondheid/prep/