Heb je de 4 stappen doorlopen dan is het tijd om je eerste dosis PrEP te nemen. Een spannend moment.
Hieronder lees je hoe je veilig en verantwoord PrEP slikt.
Mensen met een piemel

  • Neem de eerste keer 2 pillen en vanaf dat moment 1 pil elke 24 uur.
   Twee uur na die eerste dosis ben je bescher­md tegen hiv.
   (Begin je op de eerste dag liev­er met 1 pil? Dat kan ook, je bent dan nadat je 5 dagen PrEP hebt gebruikt bescher­md tegen hiv.)

 

  • Wil je stop­pen met PrEP, bli­jf dan elke 24 uur een pil slikken tot min­i­maal 48 uur nadat je voor het laatst seks hebt gehad zon­der con­doom.

 

  • Start je ver­vol­gens weer met PrEP hou dan ditzelfde schema aan. (Dus: dag één 2 pillen en dan ver­vol­gens elke 24 uur 1 pil tot 48 uur na de laat­ste seks)

 

  • Voordeel van dagelijks slikken:
   door de rou­tine vergeet je min­der vaak je pil te slikken en kun je ook op onverwachte momenten seks hebben.

 

 • Voordeel van ‘ron­dom de seks’ slikken:
  als je niet veel seks hebt, of je weet je seks goed te plan­nen, ben je goed­kop­er uit en hoef je in totaal min­der pillen te slikken. Let wel: PrEP ‘ron­dom de seks’ is niet geschikt voor mensen die soms (bijvoor­beeld in een dronken bui) wel eens onge­p­land seks hebben zon­der con­doom.
Mensen met een vagina

PrEP heeft langer nodig heeft om in de vagi­nawand door te drin­gen. Als je ont­van­gende vagi­nale seks hebt is het advies daarom om vóór de seks eerst 7 dagen 1 pil per dag te slikken en dan een dagelijks schema aan te houden.

Wil je weer stop­pen met PrEP, zorg er dan voor dat je de laat­ste pil 7 dagen na je laat­ste seks neemt.

Start je ver­vol­gens weer met PrEP, houd dan ditzelfde schema aan. Dus eerst 7 dagen slikken vóór de seks en dan dagelijks tot 7 dagen na de laat­ste seks.

Heb wel een vagi­na maar alleen ont­van­gende anale seks? Volg dan de adviezen en het schema voor mensen met een piemel.

Bijwerkingen

De meeste mensen ervaren geen bijw­erkin­gen van PrEP

Som­mige mensen hebben direct na starten last van een of meerdere van de vol­gende klacht­en: mis­selijkheid, diar­ree, lev­endi­ge dromen, hoofd­pi­jn of moe­heid.

Na enkele weken PrEP te gebruiken gaan deze klacht­en over bij een deel van deze mensen. Dit geldt voor dagelijks, maar ook voor gebruik ron­dom de seks. Bij som­mige mensen houden de klacht­en aan en kan het reden zijn om te stop­pen met PrEP.

Op controle

BELANGRIJK: GEBRUIK NOOIT PrEP ALS JE NIET 100% ZEKER BENT DAT JE HIV NEGATIEF BENT
  • VÓÓRDAT je begint met PrEP, en een maand nadat je begonnen bent met PrEP, laat je je testen op:
   · Hiv
   · Nier­func­tie

 

  • VÓÓRDAT je met PrEP begint laat je je ook testen op:
   · Chlamy­dia
   · Gonor­roe
   · Syfil­is
   · Hepati­tis B
   · Hepati­tis C

 

 • NÁDAT je begonnen bent met PrEP laat je je ELKE 3 MAANDEN testen op:
  · Hiv
  · Nier­func­tie
  · Chlamy­dia
  · Gonor­roe
  · Syfil­is
  · Hepati­tis C
Kosten
Om kosten te besparen kun je tests voor hiv, chlamy­dia, gonor­roe, syfil­is en hepati­tis B gratis lat­en doen bij je lokale GGD of regel dit online via Test­lab van Man­tot­Man.

Testen van je nier­func­tie  kan meestal alleen bij de huis­arts en als je je bij de huis­arts ook laat testen op hepati­tis C kost je dit bij elka­ar mogelijk per keer ongeveer €15,- van je eigen risi­co.

Een alter­natief voor de hepati­tis C test, is de zelftest. Die kost €15,- en bestel je op NoMoreC

Vanzelf­sprek­end kun je alle testen lat­en doen bij de huis­arts, maar de kosten voor soa-testen gaan van je eigen risi­co af. Reken een bedrag van ongeveer €210,- voor het hele pakket per keer. Ben je door je eigen risi­co heen, dan maakt het niet uit waar je de testen laat uitvo­eren, deze wor­den dan door je zorgverzek­er­ing ver­goed.

Lees bij veel gestelde vra­gen meer over waarom deze testen noodza­ke­lijk zijn.

BELANGRIJK: Als je PrEP gebruikt, laat je dan ELKE 3 MAANDEN testen op hiv, nier­func­tie, chlamy­dia, gonor­roe, syfil­is en hepati­tis C.

Je kri­jgt geen nieuw recept mee van je arts als je deze testen niet hebt gedaan, dus het is belan­grijk dat je deze testen echt zelf bijhoudt en op tijd een nieuwe afspraak met je arts maakt.