Posts

Docu­men­taire PrEP&Me op Roze Film­da­gen in pre­mi­ère

Last updated 07/03/2017

Aan­staande zater­dag 11 maart gaat tijdens de Roze Film­da­gen de pak­kende docu­men­taire PrEP&Me in pre­mi­ère. Docu­men­tai­re­ma­ker Tim Dekkers volgde een jaar lang drie homo­sek­su­ele deel­né­mers aan de AMPrEP-studie van het Amster­damse H-TEAM en de GGD Amster­dam. Is de hiv-pre­ven­tie­pil inder­daad dat won­der­mid­del dat voor­goed de hiv-epi­de­mie tot stil­stand brengt? Of […]

"Houdt de seks erin!"

Last updated 31/12/2016

In de decem­ber­maand laat PrEPnu mensen aan het woord die ver­tel­len over hun erva­rin­gen met PrEP of hun ideeën erover. Vandaag Kris, die zich­zelf een ‘gen­der­ver­ras­sing’ noemt. Kris heeft veel mensen ver­lo­ren aan aids, onder anderen zijn 34-jarige broer. Wil jij ook jouw verhaal ver­tel­len? Meld je dan aan via PrEPnu […]

"Ga als­je­blieft aan het werk!"

Last updated 31/12/2016

In de maand van Wereld Aids Dag laat PrEPnu mannen aan het woord die PrEP gebrui­ken, het willen gaan gebrui­ken of voor wie PrEP niet (meer) nodig is. Vandaag PrEPnu Sofa afle­ve­ring 7: Michael. Michael doet mee aan AMPrEP. De pas­si­vi­teit van de over­heid noemt hij ‘diep triest’. Daarom luidt […]

Zomer

Last updated 02/01/2017

In de zomer van 2009, een paar dagen voor mijn vakan­tie, kreeg ik te horen dat ik hiv had. Ik was een jon­ge­man van 27 in een fase van mijn leven waarin ik niet altijd con­se­quent con­dooms gebruikte. Angst voor hiv had altijd wel in mijn ach­ter­hoofd gespeeld, maar angst […]

"Door­breek de taboes en stop het stigma!"

Last updated 31/12/2016

In de week van Wereld Aids Dag laat PrEPnu mannen aan het woord die PrEP gebrui­ken, het willen gaan gebrui­ken of voor wie PrEP niet (meer) nodig is. Vandaag PrEPnu Sofa afle­ve­ring 4: Jörgen met een bood­schap voor de com­mu­nity. Jörgen heeft al 8 jaar hiv. Toch maakt hij zich […]