Posts

De schuld van Schip­pers: vele hon­der­den nieuwe hiv-infec­ties

Last updated 23/06/2017

VWS-Minis­ter Schip­pers weigert na te denken over PrEP, totdat de Gezond­heids­raad met een advies hier­over komt. Dat ant­woordt zij op Kamer­vra­gen van D66. Het advies van de Gezond­heids­raad over PrEP komt naar ver­wach­ting op zijn vroegst in maart 2018. Terwijl steeds meer gezond­heids­mi­nis­ters in andere landen wel bereid zijn om met PrEP […]

Bijna 300 nieuwe hiv-infec­ties maar geen PrEP

Last updated 30/05/2017

In Neder­land hebben zich in de eerste vijf maanden van dit jaar naar schat­ting al zo’n 300 nieuwe hiv-infec­ties voor­ge­daan. Die hadden voor een deel met PrEP voor­ko­men kunnen worden. Maar poli­tieke balo­rig­heid zorgt ervoor dat een besluit over de toe­pas­sing van PrEP in Neder­land is uit­ge­steld tot hal­ver­wege 2018. VVD-minis­ter […]

Hoe gebruik je PrEP - of ben je van plan dit te gaan doen?

Last updated 06/05/2017

Gebruik je op dit moment al PrEP? Of zou je graag PrEP willen gebrui­ken? Doe dan mee aan een korte vra­gen­lijst van de Uni­ver­si­teit Maas­tricht. We zijn benieuwd naar je erva­rin­gen en wensen! De Uni­ver­si­teit Maas­tricht heeft als enige onder­zoeks­in­stel­ling in Neder­land een beurs van het AIDS Fonds gekre­gen om het […]

Aan­mel­ding open voor nieuwe PrEP-studie GGD Amster­dam

Last updated 18/03/2017

De GGD Amster­dam doet mee aan een grote inter­na­ti­o­nale studie naar een nieuwe hiv-pre­ven­tie­pil. In het onder­zoek wordt bekeken of het nieuwe middel F/TAF net zo veilig en effec­tief is als Truvada voor PrEP-gebruik. Vanaf nu kun je je tot 26 maart aan­mel­den voor deel­name aan de studie. Over de DIS­CO­VER-studie […]

Docu­men­taire PrEP&Me op Roze Film­da­gen in pre­mi­ère

Last updated 07/03/2017

Aan­staande zater­dag 11 maart gaat tijdens de Roze Film­da­gen de pak­kende docu­men­taire PrEP&Me in pre­mi­ère. Docu­men­tai­re­ma­ker Tim Dekkers volgde een jaar lang drie homo­sek­su­ele deel­ne­mers aan de AMPrEP-studie van het Amster­damse H-TEAM en de GGD Amster­dam. Is de hiv-pre­ven­tie­pil inder­daad dat won­der­mid­del dat voor­goed de hiv-epi­de­mie tot stil­stand brengt? Of […]

Houdt de seks erin!”

Last updated 31/12/2016

In de decem­ber­maand laat PrEPnu mensen aan het woord die ver­tel­len over hun erva­rin­gen met PrEP of hun ideeën erover. Vandaag Kris, die zich­zelf een ‘gen­der­ver­ras­sing’ noemt. Kris heeft veel mensen ver­lo­ren aan aids, onder anderen zijn 34-jarige broer.  Wil jij ook jouw verhaal ver­tel­len? Meld je dan aan via PrEPnu Contact. (via YouTube)

Ga als­je­blieft aan het werk!”

Last updated 31/12/2016

In de maand van Wereld Aids Dag laat PrEPnu mannen aan het woord die PrEP gebrui­ken, het willen gaan gebrui­ken of voor wie PrEP niet (meer) nodig is. Vandaag PrEPnu Sofa afle­ve­ring 7: Michael. Michael doet mee aan AMPrEP. De pas­si­vi­teit van de over­heid noemt hij ‘diep triest’. Daarom luidt zijn per­soon­lijke […]

Zomer

Last updated 02/01/2017

In de zomer van 2009, een paar dagen voor mijn vakan­tie, kreeg ik te horen dat ik hiv had. Ik was een jon­ge­man van 27 in een fase van mijn leven waarin ik niet altijd con­se­quent con­dooms gebruikte. Angst voor hiv had altijd wel in mijn ach­ter­hoofd gespeeld, maar angst is […]