Nieuws & Posts

Documentaire PrEP&Me op Roze Filmdagen in première

Last updated 07/03/2017

Aanstaande zater­dag 11 maart gaat tij­dens de Roze Filmda­gen de pakkende doc­u­men­taire PrEP&Me in pre­mière. Doc­u­men­taire­mak­er Tim Dekkers vol­gde een jaar lang drie homosek­suele deel­ne­mers aan de AMPrEP-studie van het Ams­ter­damse H-TEAM en de GGD Ams­ter­dam. Is de hiv-pre­ven­tiepil inder­daad dat won­der­mid­del dat voor­goed de hiv-epi­demie tot stil­stand brengt? Of […]

Houdt de seks erin!”

Last updated 31/12/2016

In de decem­ber­maand laat PrEP­nu mensen aan het woord die vertellen over hun ervarin­gen met PrEP of hun ideeën erover. Van­daag Kris, die zichzelf een ‘gen­derver­rass­ing’ noemt. Kris heeft veel mensen ver­loren aan aids, onder anderen zijn 34-jarige broer. Wil jij ook jouw ver­haal vertellen? Meld je dan aan via PrEP­nu […]

Ga alsjeblieft aan het werk!”

Last updated 31/12/2016

In de maand van Wereld Aids Dag laat PrEP­nu man­nen aan het woord die PrEP gebruiken, het willen gaan gebruiken of voor wie PrEP niet (meer) nodig is. Van­daag PrEP­nu Sofa aflev­er­ing 7: Michael. Michael doet mee aan AMPrEP. De pas­siviteit van de over­heid noemt hij ‘diep tri­est’. Daarom luidt […]

Zomer

Last updated 02/01/2017

In de zomer van 2009, een paar dagen voor mijn vakantie, kreeg ik te horen dat ik hiv had. Ik was een jonge­man van 27 in een fase van mijn lev­en waarin ik niet alti­jd con­se­quent con­dooms gebruik­te. Angst voor hiv had alti­jd wel in mijn achter­hoofd gespeeld, maar angst […]

Doorbreek de taboes en stop het stigma!”

Last updated 31/12/2016

In de week van Wereld Aids Dag laat PrEP­nu man­nen aan het woord die PrEP gebruiken, het willen gaan gebruiken of voor wie PrEP niet (meer) nodig is. Van­daag PrEP­nu Sofa aflev­er­ing 4: Jör­gen met een bood­schap voor de com­mu­ni­ty. Jör­gen heeft al 8 jaar hiv. Toch maakt hij zich […]

Gilead, maak PrEP betaalbaar!”

Last updated 31/12/2016

In de week vooraf­gaand aan Wereld Aids Dag laat PrEP­nu mensen aan het woord die PrEP gebruiken, willen gebruiken of PrEP niet (meer) nodig hebben. Wil jij ook jouw stem lat­en horen? Stu­ur ons dan even een bericht of meld je aan via PrEP­nu Con­tact. Van­daag PrEP­nu Sofa aflev­er­ing 1: […]

PrEP-activisten uit de zorg roeren zich

Last updated 31/12/2016

Cheers mate! We’ll take our health in our own hands.” Met deze opgewekt bru­tale slo­gan intro­duceerde zich vorige week ineens een nieuwe onbek­ende groep PrEP-activis­ten. Deze groep ‘activis­tis­che gezond­hei­dswerk­ers uit Ned­er­land’ bedi­ent zich van de mil­i­tante naam PrEP Tac­ti­cal Unit (PTU). Met deze actie is, naast PrEP­nu vanu­it de com­mu­ni­ty, nu ook […]