Dirk van Baren neemt deel aan de AMPrEP-stu­die van de Amster­dam­se GGD. Hij houdt een vlog bij over zijn per­soon­lij­ke erva­rin­gen met PrEP. Elke week een nieu­we afle­ve­ring.

(via You­Tu­be)

Last updated 03/01/2017