Meld je aan voor onze nieuws­brief & acties upda­tes

Neem con­tact op met ons

Je voor­naam

Je ach­ter­naam

Je e-mail

Onder­werp

Je bericht

Done­ren?

Je kunt PrEP­nu steu­nen met een finan­ci­ë­le bij­dra­ge. Alle gif­ten wor­den gebruikt om PrEP betaal­baar beschik­baar te maken in Neder­land.

We accep­te­ren dona­ties via Stich­ting GALA. Je kunt je bij­dra­ge over­ma­ken naar hun bank­re­ke­ning onder ver­mel­ding van “PrEP­nu-dona­tie”:

Naam: Stich­ting Gay Amster­dam Asso­ci­a­ti­on
IBAN: NL89 INGB 0000 0118 04