Neem contact op met ons

Je voor­naam

Je ach­ter­naam

Je e-mail

Onder­werp

Je bericht

Meld je aan voor onze e-mail updates & acties

Doneren?

Je kunt PrEPnu steunen met een finan­ci­ële bij­drage. Alle giften worden gebruikt om PrEP betaal­baar beschik­baar te maken in Neder­land.

We accep­te­ren dona­ties via Stich­ting GALA. Je kunt je bij­drage over­ma­ken naar hun bank­re­ke­ning onder ver­mel­ding van “PrEPnu-donatie”:

Naam: Stich­ting Gay Amster­dam Asso­ci­a­tion
IBAN: NL89 INGB 0000 0118 04