Neem con­tact op met ons

Je voor­naam

Je ach­ter­naam

Je e-mail

Onder­werp

Je bericht

Meld je aan voor onze nieuws­brief & acties upda­tes

Done­ren?

Je kunt PrEP­nu steu­nen met een finan­ci­ë­le bij­dra­ge. Alle gif­ten wor­den gebruikt om PrEP betaal­baar beschik­baar te maken in Neder­land.

Je kunt een bij­dra­ge over­ma­ken met iDE­AL hier, of op de vol­gen­de reke­ning:

Naam: Stich­ting PrEP­nu
IBAN: NL24 INGB 0008967626

Har­te­lijk bedankt!