PrEP­nu ont­vangt veel vra­gen over de pri­js van PrEP in de Ned­er­landse apotheek, omdat deze fors varieert tussen de ver­schil­lende apotheken. In oktober/november 2018 voerde PrEP­nu daarom een inven­tarisatie uit van de pri­js voor PrEP bij een aan­tal apotheken in de 6 groot­ste ste­den van Ned­er­land. Een deel van de apotheken reageerde op ons ver­zoek en gaf de pri­jsindi­catie die hieron­der is gepub­liceerd.

Laat­ste update: 7 feb­ru­ari 2019

LET OP! LEES EERST DEZE AANDACHTSPUNTEN OM MISVERSTANDEN TE VOORKÓMEN

✯ De genoemde prijzen zijn indicaties, geen garanties. Prijzen van alle geneesmiddelen variëren sterk van maand tot maand waardoor de prijzen hieronder snel achterhaald zullen zijn.
✯ De genoemde prijzen zijn van het goedkoopste generieke merk PrEP dat de apotheek beschikbaar heeft. Door leveringsproblemen is de goedkoopste variant soms niet op voorraad. Vraag eventueel bij een andere apotheek of overleg met de apotheker(sassistent(e)) over alternatieven.
✯ Nederlandse apotheken verkopen verschillende merken generieke PrEP (Stofnaam: Tenofovirdisoproxil/Emtricitabine). Deze zijn allemaal even goed en betrouwbaar. Kleine uitzondering hierop is PrEP van het merk Centrafarm, die na openen niet langer dan 30 dagen houdbaar is. Dit is voor mensen die PrEP dagelijks slikken geen probleem, zij kunnen ook dit middel zonder risico’s gebruiken. Voor mensen die PrEP alleen rondom risicovolle seks (intermittent) gebruiken kan dit wel een probleem zijn. Vraag in dit geval om een ander merk.
✯ PrEP is een geneesmiddel en wordt alleen op recept verstrekt. Vraag voor een recept bij je huisarts, je lokale GGD of bij het dichtstbijzijnde hiv-behandelcentrum. Neem contact op met PrEPnu voor hulp mocht je er niet uitkomen.
✯ Stel vragen over de prijs als je PrEP gaat kopen, mocht deze hoger zijn dan de genoemde prijzen hieronder, maar blijf beleefd en vriendelijk.

AMSTERDAM

DC apotheek
Valerius­plein 11
Pri­js eerste recept: €29,- (laag­ste pri­js)
Pri­js tweede recept: €29,- (laag­ste pri­js)
Merk: Teva (pot­je of strips)
Opmerkin­gen: Ook gratis thuis­be­zorg­ing mogelijk
Spaarn­dammer Apotheek
Spaarn­dammer­straat 59–61
Pri­js eerste recept: €42,55 (Glen­mark) / €65,06 (San­doz)
Pri­js tweede recept: €36,15 (Glen­mark) / €59,06 (San­doz)
Merk: Glen­mark (pot­je) / San­doz (blis­ter)
Apotheek Gezond­hei­d­s­cen­trum Buik­sloter­ham
Dis­tel­weg 99
Pri­js eerste recept: €35,-
Pri­js tweede recept: €35,-
Merk: Glen­mark
Koek, Scha­ef­fer en van Tijen Kring-apotheek
Vijzel­gracht 19
Pri­js eerste recept: €35,-
Pri­js tweede recept: €35,-
Merk: Teva
Molukken Apotheek
Molukken­straat 81
Pri­js eerste recept: €35,-
Pri­js tweede recept: €35,-
Merk: Teva
Nieuwen­dammer Apotheek
Purmer­plein 1–3
Pri­js eerste recept: €35,-
Pri­js tweede recept: €35,-
Merk: Glen­mark
Suma­tra Apotheek BV
Suma­trastraat 92
Pri­js eerste recept: €35,-
Pri­js tweede recept: €35,-
Merk: Teva
Apotheek de Pijp
Kuipersstraat 147B
Pri­js eerste recept: €37,21
Pri­js tweede recept: €37,21
Merk: Glen­mark
Lei­d­ses­traat Apotheek
Lei­d­ses­traat 74–76
Pri­js eerste recept: €29,- (laag­ste pri­js)
Pri­js tweede recept: €29,- (laag­ste pri­js)
Merk: -Teva
Alphe­ga apotheek Reigers­bos
Schon­er­wo­erd­straat 7
Pri­js eerste recept: €41,98
Pri­js tweede recept: €35,89
Merk: Onbek­end
Apotheek de Cas­tro
Muider­straat 14
Pri­js eerste recept: €43,05
Pri­js tweede recept: €37,50
Merk: Glen­mark
Utrechtse Apotheek
Utrecht­ses­traat 86
Pri­js eerste recept: €43,05
Pri­js tweede recept: €37,50
Merk: Glen­mark
Ser­vice Apotheek Kon­ing
Sloter­meer­laan 105B
Pri­js eerste recept: €44,14
Pri­js tweede recept: €37,81
Merk: Onbek­end
BENU Apotheek Zee­burg
Oost­elijke Han­del­skade 1025–1027
Pri­js eerste recept: €44,68
Pri­js tweede recept: €37,21
Merk: Glen­mark
Ser­vice Apotheek Holen­drecht
Niftrikhof 10
Pri­js eerste recept: €60
Pri­js tweede recept: €60
Merk: Onbek­end
De Ruyter Apotheek BV
Admi­raal de Rui­jter­weg 129Hs
Pri­js eerste recept: €60,63
Pri­js tweede recept: €54,04
Merk: Cen­tra­farm
Schelde Apotheek
Schelde­straat 33
Pri­js eerste recept: €60,98
Pri­js tweede recept: €54,93
Merk: Cen­tra­farm
OLVG Apotheek, locatie West
Jan Toorop­straat 164
Pri­js eerste recept: €65,24
Pri­js tweede recept: €57,09
Merk: Accord
Apotheek Ganzen­hoef
Bijlmer­dreef 1135A
Pri­js eerste recept: €39,-
Pri­js tweede recept: €39,-
Merk: Onbek­end

ROTTERDAM

Ser­vice Apotheek Ram­leh
Noordeinde 97A
Pri­js eerste recept: €42,93
Pri­js tweede recept: €36,41
Merk: Glen­mark
BENU Apotheek Crooswijk
Crooswijk­seweg 65A
Pri­js eerste recept: €67,08 + Onbek­end cost
Pri­js tweede recept: €67,08
Merk: Onbek­end
Apotheek Rijken
Spin­oza­weg 285
Pri­js eerste recept: €39,50 (Glen­mark) / €54,20 (San­doz)
Pri­js tweede recept: €39,50 (Glen­mark) / €54,20 (San­doz)
Merk: Glen­mark / San­doz
Apotheek van der Laan
Maashaven O.z. 154
Pri­js eerste recept: €45,50
Pri­js tweede recept: €39,15
Merk: Glen­mark
Apotheek Katen­drecht
Wodanstraat 21
Pri­js eerste recept: €45,50
Pri­js tweede recept: €39,15
Merk: Glen­mark

DEN HAAG

Apotheek Sein­post
Bad­huisweg 74
Pri­js eerste recept: €41,98
Pri­js tweede recept: €35,89
Merk: Glen­mark
Apotheek Hup­peretz Den Haag
Regentes­se­laan 279
Pri­js eerste recept: €40,84
Pri­js tweede recept: €36,76
Merk: Glen­mark
Ser­vice Apotheek Waldeck
Alphons Diepen­brock­hof 37C
Pri­js eerste recept: €37,50
Pri­js tweede recept: €37,50
Merk: Glen­mark
BENU Apotheek Duin­dorp
Tes­selse­plein 1
Pri­js eerste recept: €34,95
Pri­js tweede recept: €34,95
Merk: Teva
Ser­vice Apotheek Pillen en Prat­en
Volen­damlaan 1260
Pri­js eerste recept: €36,56
Pri­js tweede recept: €36,56
Merk: Glen­mark
Apotheek Archimedes Den Haag
Laan van Meed­er­voort 211L
Pri­js eerste recept: €41,24
Pri­js tweede recept: €34,17
Merk: Glen­mark

UTRECHT

Apotheek Bui­js
Bal­i­je­laan 6–8
Pri­js eerste recept: €37,50 (Glen­mark) / €55,- (Cen­tra­farm) / €60,- (San­doz)
Pri­js tweede recept: €35,- (Glen­mark) / €53,- (Cen­tra­farm) / €55,50 (San­doz)
Merk: Glen­mark / Cen­tra­farm / San­doz
Apotheek de Gaard
Eyk­man­laan 433
Pri­js eerste recept: €43,-
Pri­js tweede recept: €38,-
Merk: Glen­mark
Alphe­ga apotheek Blix­em­bosch
Ouver­ture 97
Pri­js eerste recept: €44,-
Pri­js tweede recept: €37,-
Merk: Onbek­end

EINDHOVEN

Alphe­ga apotheek Blix­em­bosch
Ouver­ture 97
Pri­js eerste recept: €44,-
Pri­js tweede recept: €37,-
Merk: Onbek­end