PrEP­nu ont­vangt veel vra­gen over de prijs van PrEP in de Neder­land­se apo­theek, omdat deze fors vari­eert tus­sen de ver­schil­len­de apo­the­ken. In oktober/november 2018 voer­de PrEP­nu daar­om een inven­ta­ri­sa­tie uit van de prijs voor PrEP bij een aan­tal apo­the­ken in de 6 groot­ste ste­den van Neder­land. Een deel van de apo­the­ken rea­geer­de op ons ver­zoek en gaf de prijs­in­di­ca­tie die hier­on­der is gepu­bli­ceerd.

LET OP! LEES EERST DEZE AANDACHTSPUNTEN OM MISVERSTANDEN TE VOORKÓMEN

✯ De genoemde prijzen zijn indicaties, geen garanties. Prijzen van alle geneesmiddelen, inclusief PrEP, variëren hevig van maand tot maand waardoor de opgegeven prijzen snel achterhaald zullen zijn. We hebben apothekers verzocht om substantiële prijsdalingen/-stijgingen aan ons door te geven.
✯ De genoemde prijzen zijn van het goedkoopste generieke merk PrEP dat de apotheek beschikbaar heeft. Echter, met regelmaat is er sprake van leveringsproblemen van geneesmiddelen waardoor apothekers noodgedwongen alleen een duurder merk aan kunnen bieden. Vraag dan eventueel bij een andere apotheek of overleg met de apotheker(sassistent(e)) over alternatieven.
✯ Nederlandse apotheken verkopen verschillende merken generieke PrEP (Stofnaam: Tenofovirdisoproxil/Emtricitabine). Deze zijn allemaal kwalitatief gelijkwaardig. Kleine uitzondering hierop is PrEP van het merk Centrafarm, die na openen niet langer dan 30 dagen houdbaar is. Dit is voor mensen die PrEP dagelijks slikken geen probleem en zij kunnen ook dit middel zonder risico’s gebruiken. Voor mensen die PrEP alleen rondom risicovolle seks (intermittent) gebruiken kan dit wel een probleem zijn. Vraag in dit geval om een ander merk.
✯ PrEP is een geneesmiddel en wordt alleen op recept verstrekt. Vraag voor een recept bij je lokale GGD of je huisarts. Als beiden niet bereid zijn je te begeleiden neem dan contact op met PrEPnu, we zullen je dan verder proberen te helpen.
✯ Zowel PrEP-gebruikers als apothekers uiten frustraties over de discussie aan de apothekersbalie over de prijs van PrEP. Dit probleem is veroorzaakt door de overheid die vooralsnog geen vergoedingsregeling voor PrEP heeft geregeld. Hier kunnen beide partijen niets aan doen. Stel vragen over de prijs, mocht deze hoger zijn dan de genoemde prijzen hieronder, maar blijf beleefd en vriendelijk.

AMSTERDAM

Apo­theek Gezond­heids­cen­trum Buik­slo­ter­ham
Dis­tel­weg 99
Prijs eer­ste recept: €35,-
Prijs twee­de recept: €35,-
Merk: Glen­mark
Koek, Schaef­fer en van Tij­en Kring-apo­theek
Vij­zel­gracht 19
Prijs eer­ste recept: €35,-
Prijs twee­de recept: €35,-
Merk: Teva
Moluk­ken Apo­theek
Moluk­ken­straat 81
Prijs eer­ste recept: €35,-
Prijs twee­de recept: €35,-
Merk: Teva
Nieu­wen­dam­mer Apo­theek
Pur­mer­plein 1–3
Prijs eer­ste recept: €35,-
Prijs twee­de recept: €35,-
Merk: Glen­mark
Suma­tra Apo­theek BV
Suma­trastraat 92
Prijs eer­ste recept: €35,-
Prijs twee­de recept: €35,-
Merk: Teva
Apo­theek de Pijp
Kui­pers­straat 147B
Prijs eer­ste recept: €37,21
Prijs twee­de recept: €37,21
Merk: Glen­mark
Leidsestraat Apo­theek
Leidsestraat 74–76
Prijs eer­ste recept: €39,-
Prijs twee­de recept: €39,-
Merk: -Teva
Alp­he­ga apo­theek Rei­gers­bos
Scho­ner­woerd­straat 7
Prijs eer­ste recept: €41,98
Prijs twee­de recept: €35,89
Merk: Onbe­kend
Apo­theek de Cas­tro
Mui­der­straat 14
Prijs eer­ste recept: €43,05
Prijs twee­de recept: €37,50
Merk: Glen­mark
Utrecht­se Apo­theek
Utrecht­sestraat 86
Prijs eer­ste recept: €43,05
Prijs twee­de recept: €37,50
Merk: Glen­mark
Ser­vi­ce Apo­theek Koning
Slo­ter­meer­laan 105B
Prijs eer­ste recept: €44,14
Prijs twee­de recept: €37,81
Merk: Onbe­kend
BENU Apo­theek Zee­burg
Oos­te­lij­ke Han­dels­ka­de 1025–1027
Prijs eer­ste recept: €44,68
Prijs twee­de recept: €37,21
Merk: Glen­mark
Ser­vi­ce Apo­theek Holend­recht
Nif­trik­hof 10
Prijs eer­ste recept: €60
Prijs twee­de recept: €60
Merk: Onbe­kend
De Ruy­ter Apo­theek BV
Admi­raal de Ruij­ter­weg 129Hs
Prijs eer­ste recept: €60,63
Prijs twee­de recept: €54,04
Merk: Cen­tra­farm
Schel­de Apo­theek
Schel­de­straat 33
Prijs eer­ste recept: €60,98
Prijs twee­de recept: €54,93
Merk: Cen­tra­farm
OLVG Apo­theek, loca­tie West
Jan Toor­op­straat 164
Prijs eer­ste recept: €65,24
Prijs twee­de recept: €57,09
Merk: Accord
Spaarn­dam­mer Apo­theek
Spaarn­dam­mer­straat 59–61
Prijs eer­ste recept: €42,55 (Glen­mark) / €65,06 (San­doz)
Prijs twee­de recept: €36,15 (Glen­mark) / €59,06 (San­doz)
Merk: Glen­mark (pot­je) / San­doz (blis­ter)
DC apo­theek
Vale­ri­us­plein 11
Prijs eer­ste recept: €39,-
Prijs twee­de recept: €39,-
Merk: Teva
Apo­theek Gan­zen­hoef
Bijl­mer­dreef 1135A
Prijs eer­ste recept: €39,-
Prijs twee­de recept: €39,-
Merk: Onbe­kend

ROTTERDAM

Ser­vi­ce Apo­theek Ram­leh
Noord­ein­de 97A
Prijs eer­ste recept: €42,93
Prijs twee­de recept: €36,41
Merk: Glen­mark
BENU Apo­theek Croos­wijk
Croos­wijk­se­weg 65A
Prijs eer­ste recept: €67,08 + Onbe­kend cost
Prijs twee­de recept: €67,08
Merk: Onbe­kend
Apo­theek Rij­ken
Spi­no­za­weg 285
Prijs eer­ste recept: €39,50 (Glen­mark) / €54,20 (San­doz)
Prijs twee­de recept: €39,50 (Glen­mark) / €54,20 (San­doz)
Merk: Glen­mark / San­doz
Apo­theek van der Laan
Maas­ha­ven O.z. 154
Prijs eer­ste recept: €45,50
Prijs twee­de recept: €39,15
Merk: Glen­mark
Apo­theek Katend­recht
Wodanstraat 21
Prijs eer­ste recept: €45,50
Prijs twee­de recept: €39,15
Merk: Glen­mark

DEN HAAG

Apo­theek Sein­post
Bad­huis­weg 74
Prijs eer­ste recept: €41,98
Prijs twee­de recept: €35,89
Merk: Glen­mark
Apo­theek Hup­pe­retz Den Haag
Regen­tes­sel­aan 279
Prijs eer­ste recept: €40,84
Prijs twee­de recept: €36,76
Merk: Glen­mark
Ser­vi­ce Apo­theek Wal­deck
Alp­hons Die­pen­brock­hof 37C
Prijs eer­ste recept: €37,50
Prijs twee­de recept: €37,50
Merk: Glen­mark
BENU Apo­theek Duin­dorp
Tes­sels­eplein 1
Prijs eer­ste recept: €34,95
Prijs twee­de recept: €34,95
Merk: Teva
Ser­vi­ce Apo­theek Pil­len en Pra­ten
Volen­dam­laan 1260
Prijs eer­ste recept: €36,56
Prijs twee­de recept: €36,56
Merk: Glen­mark
Apo­theek Archi­me­des Den Haag
Laan van Mee­der­voort 211L
Prijs eer­ste recept: €41,24
Prijs twee­de recept: €34,17
Merk: Glen­mark

UTRECHT

Apo­theek Buijs
Balij­e­laan 6–8
Prijs eer­ste recept: €37,50 (Glen­mark) / €55,- (Cen­tra­farm) / €60,- (San­doz)
Prijs twee­de recept: €35,- (Glen­mark) / €53,- (Cen­tra­farm) / €55,50 (San­doz)
Merk: Glen­mark / Cen­tra­farm / San­doz
Apo­theek de Gaard
Eyk­man­laan 433
Prijs eer­ste recept: €43,-
Prijs twee­de recept: €38,-
Merk: Glen­mark
Alp­he­ga apo­theek Blixem­bosch
Ouver­tu­re 97
Prijs eer­ste recept: €44,-
Prijs twee­de recept: €37,-
Merk: Onbe­kend

EINDHOVEN

Alp­he­ga apo­theek Blixem­bosch
Ouver­tu­re 97
Prijs eer­ste recept: €44,-
Prijs twee­de recept: €37,-
Merk: Onbe­kend

OVERIGE STEDEN VOLGEN BINNENKORT