De prijs van PrEP kan sterk varie­ë­ren. Eind 2018 vroeg PrEP­nu een aan­tal apo­the­ken uit de 6 groot­ste ste­den de prijs die ze vra­gen voor PrEP. Een deel van de apo­the­ken rea­geer­de en gaf de prijs­in­di­ca­tie die hier­on­der is gepu­bli­ceerd.

Laat­ste upda­te: 6 juni 2019

LET OP! LEES EERST DEZE AAN­DACHTS­PUN­TEN OM MIS­VER­STAN­DEN TE VOOR­KÓ­MEN

✯ De genoem­de prij­zen zijn indi­ca­ties, geen garan­ties. Stel vra­gen over de prijs mocht deze hoger zijn dan de genoem­de prij­zen hier­on­der, maar blijf beleefd en vrien­de­lijk.
✯ De genoem­de prij­zen zijn van het goed­koop­ste gene­rie­ke merk PrEP dat de apo­theek beschik­baar heeft. Door leve­rings­pro­ble­men is de goed­koop­ste vari­ant soms niet op voor­raad. Vraag even­tu­eel bij een ande­re apo­theek of over­leg met de apotheker(sassistent(e)) over alter­na­tie­ven.
✯ Neder­land­se apo­the­ken ver­ko­pen ver­ko­pen ver­schil­len­de mer­ken gene­rie­ke PrEP (Stof­naam: Tenofovirdisoproxil/Emtricitabine). Ze wer­ken alle­maal even goed, alleen Cen­tra­farm is moge­lijk beperkt houd­baar. Dit is alleen een pro­bleem als je PrEP niet elke dag slikt. Vraag dan om één van de ande­re mer­ken.
✯ PrEP is een genees­mid­del en wordt alleen op recept ver­strekt. Vraag voor een recept bij je huis­arts, je loka­le GGD of bij het dichtst­bij­zijn­de hiv-behan­del­cen­trum. Neem con­tact op met PrEP­nu voor hulp mocht je er niet uit­ko­men.

AMSTER­DAM

DC apo­theek
Vale­ri­us­plein 11
Prijs eer­ste recept: €29,-
Prijs twee­de recept: €29,-
Merk: Teva (pot­je of strips)
Opmer­kin­gen: Ook gra­tis thuis­be­zor­ging moge­lijk via prep-direct.nl
Spaarn­dam­mer Apo­theek
Spaarn­dam­mer­straat 59–61
Prijs eer­ste recept: €27,47 (pot­je) / €27,47 (blis­ter)
Prijs twee­de recept: €27,47 (pot­je) / €27,47 (blis­ter)
Merk: Teva (pot­je & blis­ter)
Apo­theek Gezond­heids­cen­trum Buik­slo­ter­ham
Dis­tel­weg 99
Prijs eer­ste recept: €35,-
Prijs twee­de recept: €35,-
Merk: Glen­mark
Koek, Schaef­fer en van Tij­en Kring-apo­theek
Vij­zel­gracht 19
Prijs eer­ste recept: €29,-
Prijs twee­de recept: €29,-
Merk: Teva
Moluk­ken Apo­theek
Moluk­ken­straat 81
Prijs eer­ste recept: €35,-
Prijs twee­de recept: €35,-
Merk: Teva
Nieu­wen­dam­mer Apo­theek
Pur­mer­plein 1–3
Prijs eer­ste recept: €35,-
Prijs twee­de recept: €35,-
Merk: Glen­mark
Suma­tra Apo­theek BV
Suma­trastraat 92
Prijs eer­ste recept: €35,-
Prijs twee­de recept: €35,-
Merk: Teva
Apo­theek de Pijp
Kui­pers­straat 147B
Prijs eer­ste recept: €37,21
Prijs twee­de recept: €37,21
Merk: Glen­mark
Leidsestraat Apo­theek
Leidsestraat 74–76
Prijs eer­ste recept: €29,-
Prijs twee­de recept: €29,-
Merk: -Teva
Alp­he­ga apo­theek Rei­gers­bos
Scho­ner­woerd­straat 7
Prijs eer­ste recept: €41,98
Prijs twee­de recept: €35,89
Merk: Onbe­kend
Apo­theek de Cas­tro
Mui­der­straat 14
Prijs eer­ste recept: €27,50 (laag­ste prijs)
Prijs twee­de recept: €27,50 (laag­ste prijs)
Merk: San­doz (lan­ger dan 30 dagen houd­baar)
Opmer­kin­gen: Inclu­sief GRA­TIS Hepa­ti­tis C test ter plek­ke of thuis­test
Utrecht­sestraat Apo­theek
Utrecht­sestraat 86
Prijs eer­ste recept: €27,50 (laag­ste prijs)
Prijs twee­de recept: €27,50 (laag­ste prijs)
Merk: San­doz (lan­ger dan 30 dagen houd­baar)
Opmer­kin­gen: Inclu­sief GRA­TIS Hepa­ti­tis C test ter plek­ke of thuis­test
Ser­vi­ce Apo­theek Koning
Slo­ter­meer­laan 105B
Prijs eer­ste recept: €35,-
Prijs twee­de recept: €35,-
Merk: Onbe­kend
BENU Apo­theek Zee­burg
Oos­te­lij­ke Han­dels­ka­de 1025–1027
Prijs eer­ste recept: €44,68
Prijs twee­de recept: €37,21
Merk: Glen­mark
Ser­vi­ce Apo­theek Holend­recht
Nif­trik­hof 10
Prijs eer­ste recept: €60,-
Prijs twee­de recept: €60,-
Merk: Onbe­kend
De Ruy­ter Apo­theek BV
Admi­raal de Ruij­ter­weg 129Hs
Prijs eer­ste recept: €60,63
Prijs twee­de recept: €54,04
Merk: Cen­tra­farm
Schel­de Apo­theek
Schel­de­straat 33
Prijs eer­ste recept: €60,98
Prijs twee­de recept: €54,93
Merk: Cen­tra­farm
OLVG Apo­theek, loca­tie West
Jan Toor­op­straat 164
Prijs eer­ste recept: €65,24
Prijs twee­de recept: €57,09
Merk: Accord
Apo­theek Gan­zen­hoef
Bijl­mer­dreef 1135A
Prijs eer­ste recept: €27,50 (laag­ste prijs)
Prijs twee­de recept: €27,50 (laag­ste prijs)
Merk: San­doz (lan­ger dan 30 dagen houd­baar)
Opmer­kin­gen: Inclu­sief GRA­TIS Hepa­ti­tis C test ter plek­ke of thuis­test
Dam Apo­theek
Dam­straat 2
Prijs eer­ste recept: €27,50,-
Prijs twee­de recept: €27,50,-
Merk: Teva
Apo­theek WH van der Meu­len
Gel­der­se­ka­de 84A
Prijs eer­ste recept: €27,50,-
Prijs twee­de recept: €27,50,-
Merk: Teva
Amster­dam Cen­tral Phar­ma­cy
Ruy­ter­ka­de 24
Prijs eer­ste recept: €35,-
Prijs twee­de recept: €35,-
Merk: Teva / San­doz

ROT­TER­DAM

Ser­vi­ce Apo­theek Ram­leh
Noord­ein­de 97A
Prijs eer­ste recept: €42,93
Prijs twee­de recept: €36,41
Merk: Glen­mark
BENU Apo­theek Croos­wijk
Croos­wijk­se­weg 65A
Prijs eer­ste recept: €67,08 + Onbe­kend cost
Prijs twee­de recept: €67,08
Merk: Onbe­kend
Apo­theek Rij­ken
Spi­no­za­weg 285
Prijs eer­ste recept: €39,50 (Glen­mark) / €54,20 (San­doz)
Prijs twee­de recept: €39,50 (Glen­mark) / €54,20 (San­doz)
Merk: Glen­mark / San­doz
Apo­theek van der Laan
Maas­ha­ven O.z. 154
Prijs eer­ste recept: €45,50
Prijs twee­de recept: €39,15
Merk: Glen­mark
Apo­theek Katend­recht
Wodanstraat 21
Prijs eer­ste recept: €45,50
Prijs twee­de recept: €39,15
Merk: Glen­mark
Maas­stad Apo­theek (Poli­kli­ni­sche apo­theek Maas­stad Zie­ken­huis)
Maas­stad­weg 19
Prijs eer­ste recept: €29,00
Prijs twee­de recept: €29,00
Merk: Accord

DEN HAAG

Apo­theek Sein­post
Bad­huis­weg 74
Prijs eer­ste recept: €61,91
Prijs twee­de recept: €55,66
Merk: Cen­tra­Farm
Apo­theek Hup­pe­retz Den Haag
Regen­tes­sel­aan 279
Prijs eer­ste recept: €40,84
Prijs twee­de recept: €36,76
Merk: Glen­mark
Ser­vi­ce Apo­theek Wal­deck
Alp­hons Die­pen­brock­hof 37C
Prijs eer­ste recept: €37,50
Prijs twee­de recept: €37,50
Merk: Glen­mark
BENU Apo­theek Duin­dorp
Tes­sels­eplein 1
Prijs eer­ste recept: €34,95
Prijs twee­de recept: €34,95
Merk: Teva
Ser­vi­ce Apo­theek Pil­len en Pra­ten
Volen­dam­laan 1260
Prijs eer­ste recept: €36,56
Prijs twee­de recept: €36,56
Merk: Glen­mark
Apo­theek Archi­me­des Den Haag
Laan van Mee­der­voort 211L
Prijs eer­ste recept: €41,24
Prijs twee­de recept: €34,17
Merk: Glen­mark

UTRECHT

Apo­theek Buijs
Balij­e­laan 6–8
Prijs eer­ste recept: €37,50 (Glen­mark) / €55,- (Cen­tra­farm) / €60,- (San­doz)
Prijs twee­de recept: €35,- (Glen­mark) / €53,- (Cen­tra­farm) / €55,50 (San­doz)
Merk: Glen­mark / Cen­tra­farm / San­doz
Apo­theek de Gaard
Eyk­man­laan 433
Prijs eer­ste recept: €43,-
Prijs twee­de recept: €38,-
Merk: Glen­mark
Apo­theek Koert
Bilt­straat 100
Prijs eer­ste recept: €35 (Teva)
Prijs twee­de recept: €35 (Teva)
Merk: Teva

EIND­HO­VEN

Alp­he­ga apo­theek Blixem­bosch
Ouver­tu­re 97
Prijs eer­ste recept: €44,-
Prijs twee­de recept: €37,-
Merk: Onbe­kend