Een 37 jarige man die bij GGD in Ams­ter­dam op de wachtli­jst stond voor PrEP, heeft een aan­tal maan­den na zijn aan­meld­ing bij een SOA test te horen gekre­gen dat hij HIV posi­tief is. Voor hem komt PrEP te laat. Momenteel zijn er méér dan 2000 aan­meldin­gen bij de GGD’s van per­so­n­en die zich willen aan­melden voor het PrEP pro­gram­ma. Door het oplopen van de wachtli­jsten lopen ook de aan­tallen op van mensen in Ned­er­land die de diag­nose “HIV Posi­tief” kri­j­gen. Lees hier het ver­haal van “Jordy”.

Bron: RTL nieuws 07/06/2022

Last updated 09/06/2022