Op maandag 25 juli is de Ned­er­landse vac­ci­natiecam­pagne tegen mon­key­pox ges­tart, de eerste week alleen bij de GGD-regio’s Ams­ter­dam en Haaglan­den. Sinds­di­en zijn ook de GGD’en regio Utrecht, Bra­bant-Zuidoost, Dren­the, IJs­sel­land, Gelder­land-Mid­den, Flevoland, Zuid-Lim­burg, Rot­ter­dam-Rijn­mondFrys­lân, Hol­lands Noor­den, Gelder­land-Zuid, Hart voor Bra­bant, Zuid-Hol­land Zuid, Gronin­gen, Zaanstreek-Water­land, Gooi- en Vecht­streekWest-Bra­bantHol­lands Mid­den, Zee­land, Ken­nemer­land, Twente en Lim­burg-Noord begonnen. Dit zijn alle GGD-regio’s op een na. Voor de GGD Noord- en Oost-Gelder­land hebben we ondanks navraag bij hen geen infor­matie over de (verwachte) start kun­nen vin­den.

Het heeft geen zin zelf con­tact met de GGD op te nemen. Mensen die in aan­merk­ing komen kri­j­gen een uitn­odig­ing van de GGD.

 

Last updated 11/08/2022