Je kunt PrEP­nu steu­nen met een finan­ci­ë­le bij­dra­ge. Alle gif­ten wor­den gebruikt om PrEP betaal­baar beschik­baar te maken in Neder­land.

Je kunt een bij­dra­ge over­ma­ken met iDE­AL: