In de decem­ber­maand laat PrEP­nu men­sen aan het woord die ver­tel­len over hun erva­rin­gen met PrEP of hun idee­ën erover.

Van­daag Kris, die zich­zelf een ‘gen­der­ver­ras­sing’ noemt.
Kris heeft veel men­sen ver­lo­ren aan aids, onder ande­ren zijn 34-jari­ge broer.

Wil jij ook jouw ver­haal ver­tel­len? Meld je dan aan via PrEP­nu Con­tact.

(via You­Tu­be)

Last updated 31/12/2016