Gebruik je op dit moment al PrEP? Of zou je graag PrEP willen gebrui­ken? Doe dan mee aan een korte vra­gen­lijst van de Uni­ver­si­teit Maas­tricht. We zijn benieuwd naar je erva­rin­gen en wensen!

De Uni­ver­si­teit Maas­tricht heeft als enige onder­zoeks­in­stel­ling in Neder­land een beurs van het AIDS Fonds gekre­gen om het gebruik van PrEP in Neder­land te onder­zoe­ken. De resul­ta­ten gaan direct invloed hebben op de zorg van PrEP gebrui­kers. Daar­naast worden de resul­ta­ten ook gebruikt om invloed uit te oefenen op de poli­tiek in Den Haag.

NAAR DE VRAGENLIJST!

Last updated 06/05/2017