Het moment waar we lang op hebben gewacht: gene­rieke PrEP voor een zesde van de prijs die fabri­kant Gilead bij dezelfde apo­theek vraagt voor Truvada™. Vanaf maandag 30 oktober kun je met een recept terecht bij alle Plus-apo­the­ken om PrEP te kopen van fabri­kant Sandoz. De prijs voor een ver­pak­king van 30 stuks bedraagt €99,50.

Prijs nog steeds te hoog
PrEPnu is erg blij met deze stap, maar vindt een prijs van bijna 100 euro voor 30 pillen nog steeds te hoog. PrEP hoort thuis in het basis­pak­ket van de zorg­ver­ze­ke­ring, om voor ieder­een bereik­baar te zijn. Zolang dat niet is gere­geld zou een com­mer­ci­ële prijs niet boven de 50 euro mogen uit­ko­men.

Zelf gene­rieke PrEP kopen
Als je wilt weten hoe je zelf veilig en betrouw­baar PrEP kunt kopen voor 50 euro of minder, advi­se­ren we je om onze infor­ma­tie in FAQ4 over gene­rieke PrEP te lezen. Heb je daarna nog vragen, bezoek dan eens onze weke­lijkse work­shop.

PrEPnu houdt een weke­lijks gratis PrEP-work­shop in het centrum van Amster­dam. Hier kun je al je vragen stellen over PrEP-gebruik en gene­rieke mid­de­len. We helpen je bij je keuze voor zelf­stan­dig PrEP-gebruik. Bij ons krijg je onbe­voor­oor­deeld des­kun­dig advies.

Last updated 03/11/2017