Nu komt het erop­aan! Doe mee! Geef PrEP­nu een gezicht!

In deze maand van de inter­na­ti­o­na­le aids­con­fe­ren­tie AIDS2018 en de Pri­de Amster­dam en (ein­de­lijk!) een rege­ling voor PrEP in Neder­land, komt het er nu écht op aan. PrEP­nu zal nadruk­ke­lijk zijn gezicht laten zien. We hopen dat jij erbij bent.

We kun­nen en moe­ten de wereld laten zien hoe belang­rijk wij het vin­den dat er een totaal­pak­ket aan pre­ven­tie­mid­de­len voor ieder­een beschik­baar is. We wil­len laten zien wat het voor ons, de LHBT-com­mu­ni­ty, bete­kent om na veer­tig jaar ein­de­lijk uit­zicht te heb­ben op NUL hiv-infec­ties en het ein­de van aids.

Wil je mee­doen? Dat kan! Check de events op Prepnu.nl/events

Last updated 04/07/2018