PrEP in coronatijden

Last updated 15/05/2020

Nu de wereld op zijn kop staat van­wege de coro­nacri­sis, hebben veel mensen ook hun sek­sleven veran­derd. Som­mi­gen kiezen ervoor even hele­maal niet dat­en, anderen beperken zich meer dan voorheen tot een of een paar fuckbuddy’s. Maar wat betekent het eigen­lijk voor je PrEP-gebruik als je tijdelijk geen of min­der […]

Deskundigen concluderen: nieuw type PrEP niet beter dan huidige pil

Last updated 19/01/2020

In Ned­er­land wordt PrEP onder ver­schil­lende merk­na­men verkocht. Maar of de pil nu blauw of groen is, in alle gevallen gaat het om dezelfde com­bi­natie medici­j­nen: teno­fovirdiso­prox­il en emtric­itabine. In een inter­na­tionale studie is gebleken dat een nét andere com­bi­natie van medici­j­nen (teno­foviralafe­namide en emtric­itabine) net zo goed werkt om […]